Tuesday, September 21, 2010

DASAR EKONOMI BARU (DEB)

Dasar Ekonomi Baru (DEB)
merupakan satu program
sosioekonomi di Malaysia yang
diperkenalkan pada tahun
1971 oleh Perdana Menteri
Tun Abdul Razak Dato'
Hussein . Matlamat tersurat
DEB adalah untuk mencapai
perpaduan negara dan
integrasi nasional dan ia telah
digubal dalam konteks
strategi serampang dua mata
untuk:
mengurangkan dan akhirnya
membasmi kemiskinan dengan
meningkatkan pendapatan
dan menambah peluang-
peluang pekerjaan untuk
semua rakyat Malaysia tanpa
mengira kaum; dan
mempercepatkan proses
penyusunan semula
masyarakat Malaysia untuk
memperbetulkan ketidak
seimbangan ekonomi supaya
dapat mengurang dan
seterusnya menghapuskan
pengenalan kaum mengikut
fungsi ekonomi.
Dasar ini telah digantikan
dengan Dasar Pembangunan
Nasional (DPN) pada 1991.
Walaupun begitu elemen-
elemen dasar ini masih lagi
wujud dan akan diganti secara
beransur-ansur apabila
bumiputera sudah mempunyai
keyakinan diri.

1 comment: